Doprava zdarma nad 750 Kč

Sleva 15-27 % na balíčky

Papírové knihy vždy skladem

Odesíláme do 2. pracovního dne

Obchodní podmínky – původní (před Duben16)

Respektujeme přání a práva zákazníků a provozujeme tento obchod v souladu s platnou legislativou. U nás nakupujete BEZPEČNĚ a BEZ RIZIKA. Podle zákona garantujeme vrácení peněz a zaručujeme ochranu osobních údajů registrovaných zákazníků.

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

1) Provozovatel

Jan Melvil Publishing, s.r.o., Roubalova 13, Brno, 602 00, IČ: 276 88 496. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, spis C 52210. Je plátcem DPH.

2) OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.

2.1) POŠTOVNÉ

Výše poštovného je stanovena plošně na částku 99,- Kč vč. DPH nezávisle na počtu objednaných knih, rozměrech, hmotnosti zásilky či způsobu platby. Poštovné je plně hrazeno společností Jan Melvil Publishing, s. r. o. v případě objednávky nad limitní částku. Limitní částka se může měnit (např. v souvislosti s akčními nabídkami nových knih) a tom, zda na ni zákazník při konkrétním nákupu dosahuje, je informován průběžně v Košíku eshopu.

3) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání nebo objednávka v době stornování ještě nebyla expedována. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako je zbytečná doprava atp.

Storno objednávky ze strany prodávajícího a) bez udání důvodu b) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech).

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Kontaktujte nás (písemně) s žádostí o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal-a, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakt, a to za následujících podmínek:

  • zboží nesmí být použité nebo nesmí vykazovat žádné znaky užívání
  • musí být nepoškozené,
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
  • s originálním dokladem o koupi

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží či jinak nevyhovujícího výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování.

5) DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 3–5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší – po domluvě s kupujícím. Zboží odesíláme nejpozději do 24 hodin od objednávky (počítány jsou jen pracovní dny).

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice prostřednictvím České pošty. V případě zvolení osobního odběru lze knihy vyzvednout každou středu mezi 16-19h v naší provozovně v Brně na ulici Stojanova 3.

Konkrétní formu zaslání (tedy buď běžná zásilka České pošty, anebo dobírka) je zvolen podle toho, pro jaký způsob platby se zákazník rozhodne (zásilka v případě PayPalu/dobírka/jiné).

6) ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

7) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuty žádnému třetímu subjektu. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za následujících podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety, vyplněním objednávky nebo dotazu a dalšími formami sdělení osobních údajů automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Podmínky ochrany osobních údajů Veškeré osobní údaje (zejména pak jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu provozovatele a nejsou poskytovány třetím osobám.

Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití, data nejsou sdílena třetími osobami.

Provozovatel prohlašuje, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

8) PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Prodávající je majitelem zboží a prodává je kupujícímu (zákazníkovi).

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto dobírkou v místě předání zboží (skrze ČP), nebo PayPalem, anebo ve výjimečných případech – zejména u větších objednávek – bankovním převodem, a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi provozovatelem a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice provozovatele, si provozovatel vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost provozovatel vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách.

Podpora & řešení problémů

Máte problém? Nejste spokojeni se zásilkou? Něčemu nerozumíte? Naše knihy vás nebaví? Našli jste chybu?

napište nám email na nelibisemi@melvil.cz

— anebo —

klikněte na zelenou bublinu s otazníkem v pravém dolním rohu této stránky a napište svou stížnost, dotaz či požadavek.

Čekáme na vaše připomínky a rádi je rychle vyřešíme!

Věstník

Zdaleka nejlepší způsob, jak se dozvědět o tématech a knihách, které by vás měly zajímat, je registrace k odběru našeho věstníku. Rozesíláme jej nejvýše 12x do roka.

TIP: klikněte sem pro ukázky předchozích věstníků