Kdo jsme

Neobyčejné knihy a neobyčejní čtenáři

Kdo jsme

Jan Melvil Publishing – nakladatelství literatury osobního rozvoje a celoživotního vzdělávání. Přinášíme čtenářům důležitá nová témata, jejichž znalost je prostředníkem moudrých rozhodnutí a zlepšení života.

Naše mise

Jsme přesvědčeni, že nejlepší výsledky má taková práce, kterou lidé dělají s radostí a s vědomím její smysluplnosti. Proto vydáváme jen knihy, které nás osobně zajímají, baví, obohacují a u nichž jsme si jisti přínosem a vysokou kvalitou. Publikace, které nám samotným blízké nejsou, ponecháváme stranou nehledíce na jejich „tržní potenciál“. Naším záměrem je konfrontovat české čtenáře s novými tématy i s myšlenkami nejlepších autorů a myslitelů dneška, protože navzdory výzvám, jimž svět čelí, věříme v sílu vzdělání a sebevzdělávání. Tato přesvědčení určují naši ediční politiku od prvního dne existence nakladatelství.

V Jan Melvil Publishing jsme vydali přes sto knižních titulů, z nichž se drtivá většina opakovaně dotiskuje. Mezi naše autory patří Daniel Kahneman, Hans Rosling, Jared Diamond, Daniel Goleman, David Allen, Seth Godin, Cal Newport,  Martin E. P. Seligman, Jon Kabat-Zinn, Daniel Lieberman, Susan Cainová, Robert Cialdini, Timothy Ferriss, Petr Ludwig, Austin Kleon, Simon Sinek, Daniel Pink, Robert Vlach, Matthew Walker… Spolupracujeme s významnými zahraničními nakladatelskými domy jako jsou Random House Penguin, Brockman, Crown a dalšími.

Naše edice

  • Žádná velká velká věda: Spíše odpovědi než otázky. Základní edice pro praktický seberozvoj.
  • Pod povrchem: Převaha otázek a některé odpovědi nalezené pod povrchem.
  • Briquet: Silný vhled do úzkého tématu ve velmi hořlavé kostce.
  • Fit & Food: Ve zdravém těle zdravý duch – a naopak.
  • Hvězdy: Příběhy lidí, kteří dokázali – anebo se pokusili dokázat – nemožné.

Naše sítě

Jste neobyčejní. Děláte dobře, že čtete.